Askgravplats

Liknar urngrav i allt väsentligt, men askan förvaras i en sammetspåse med
sidenfoder och gravsätts i en grundare grop. De anhöriga får välja gravplats och även vara med vid asknedsättningen. Vaktmästare kan vara behjälplig om så önskas. En liggande gravsten i röd Vångagranit med namn och årtal för födelse och död markerar graven. Gravrätten med kraftiga förbehåll är på 25 år, förlängning på ytterligare 25 år från den senast gravsatta. Två askor kan grävas ned framför var sten.


All plantering och vård av gravarna sköts av kyrkogårdsförvaltningen men anhöriga kan smycka med snittblommor och gravljus.

 

Askgravplatsen Dungen invigdes 2008 och Gläntan 2013.

 

Detta är en gravsättning med begränsad gravrätt.

  • Anhöriga äger rätt att närvara vid gravsättning av askan.
  • Förvaltningen svarar för skötsel och utsmyckning av gravplatsen.
  • Gravsten tillhandahålls av förvaltningen.
  • En sammetspåse för askan tillhandahålls av förvaltningen.
  • För stenen med inskription, sammetspåse samt skötsel i 25 år betalas ett engångsbelopp mot faktura.
  • Stenen placeras på graven efter leverans då fakturan betalats.
  • Upplåtelse av gravplatsen avser 25 år efter den sist gravsatte, varefter gravstenen tas bort.
  • Gravrätten kan förlängas mot en avgift.
  • Endast två personer kan gravsättas vid varje sten.
  • Då nästa aska skall läggas ner, faktureras ett lägre belopp för ny   inskription samt hantering och transporter av stenen, detta förlänger skötselåtagandet med 25 år från senast begravda.