Kyrkoråd

 Mandatperiod 2018 - 2021

Ordförande och vice ordf. mandatperioden 2018-2021

Ordförande: Ie Frisén
mail: ie.frisen@svenskakyrkan.se

v.ordf. : Ove Sjöbom
mail: ove.sjobom@gmail.com

 

Övriga ledamöter i Kyrkorådet mandatperioden 2018-2021

1 Ingbritt Björk
2 Birgit Brodin
3 Göran Karlsson
4 Christina Karlsson
5 Tony Björklund
6 Roger Vikström
7 Stefan Regin

Prästerlig ledamot from 2020-06-01

Lars-Åke Palm

Ersättare

1 Charlotte Svensson
2 Doris Åkerbäck
3 Tryggve Halvarsson
4 Sven Henry Fälldin
5 Gullevi Karlsson Pehrson
6 Ragnhild Hörnfeldt
7 Allan Johansson

Revisor

Jens Persson

Valda revisorer

Kenneth Åhs
Olov Åkerman

 


Arbetsutskott för mandatperioden 2018-2021

 Ledamöter

1 Ie Frisén, Ordförande
2 Christina Karlsson
3 Ove Sjöbom

 

Ersättare

1 Charlotte Svensson 
2 Göran Karlsson
3 Ingbritt Björk