Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Församlingens styrelse, som är vald av medlemmarna genom kyrkovalet

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och är direktvalt av församlingens medlemmar.

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, exempelvis:

  • Församlingsinstruktionen

  • Mål och riktlinjer för verksamheten

  • Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor

  • Val av ledamöter och ersättare i Kyrkorådet och valnämnden

  • Val av revisorer

  • Grunderna för ersättning till förtroendevalda och revisorer

  • Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning

  • Ansvarsfrihet för kyrkorådet ledamöter

Vid val till kyrkofullmäktige nomineras kandidaterna via nomineringsgrupper. I Nynäshamns församling finns tre nomineringsgrupper representerade i kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga. Under 2022 sammanträder kyrkofullmäktige 31 mars, 2 juni och 10 november.

Ordförande och vice ordförande

Ordförande: Doris Åkerbäck
Vice ordförande. : Roger Vikström

Ledamöter

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Ie Frisén 
Göran Karlsson 
Christina Karlsson 
Stefan Regin 
Ingbritt Björk 
Maria Bylund 
Allan Johansson 
Amanda Hedström 
Kjell Andersson 
Anki Lindeberg 
Bo Schagerberg 
Doris Åkerbäck 
Ove Landelius 
Berit Åberg

Framtidens Kyrka i Nynäshamns församling

Ragnhild Hörnfeldt 
Ove Sjöbom 
Roger Vikström 
Ingela Nilsson 
Clarence Eneroth 
Sylvia Trunk 
Tryggve Halvarsson

Sverigedemokraterna

Tony Björklund

Ersättare

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Mikaela Fernqvist
Jane Wiik
Anders Berglund
Johnny Edholm
Svante Lööf
Johan Augustsson
Berit Åberg

Framtidens Kyrka i Nynäshamns församling

Birgit Halvarsson
Aliz Serafin
Inga Berglind
Barbro Öhbom

 

Kyrkoråd

Kyrkorådet företräder församlingen och är församlingens styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. 

Kyrkorådet har flera uppgifter, däribland att svara för församlingens organisation och förvaltningen av församlingens angelägenheter.

Kyrkorådet ska, inom ramen för av kyrkofullmäktige beslutad budget, mål och riktlinjer för församlingens verksamhet, i första hand ansvara för:

  • övergripande strategiska och långsiktiga frågor

  • frågor av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse i övrigt

Kyrkorådet ansvarar dessutom gemensamt med kyrkoherden för utförande av den grundläggande uppgiften.

Vidare har Kyrkorådet som styrelse ansvar för församlingens kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. 

Kyrkorådets ledamöter och ersättare är valda av kyrkofullmäktige.

Ordförande och vice ordförande

Ordförande: Ie Frisén
mail: frisenie@gmail.com

v.ordf. : Ove Sjöbom
mail: ove.sjobom@gmail.com

Ledamöter

Ingbritt Björk
Maria Bylund
Ragnhild Hörnfeldt
Christina  Karlsson
Ingela Nilsson
Stefan Regin
Roger Vikström
Lars-Åke Palm (Kyrkoherde)

Ersättare

Clarence Eneroth
Tryggve Halvarsson
Amanda Hedström
Göran Karlsson
Bo Schagerberg
Szilvia Trunk
Doris Åkerbäck

 

Arbetsutskott 

Arbetsutskottet bereder ärenden inför Kyrkorådet. 

Arbetsutskottet följer övergripande all församlingens verksamhet med särskilt fokus på områdena personal och ekonomi.

Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet

Ledamöter
Ie Frisén, Ordförande
Christina Karlsson
Ove Sjöbom

Ersättare
Göran Karlsson
Ingbritt Björk
Ragnhild Hörnfeldt

 

Revisorer

 

Auktoriserad revisor

Jens Persson

Valda revisorer

Kenneth Åhs 
Olov Åkerman