Nynäs Gårds begravningsplats

Norra Nynäshamn

Foto: Gunhild Eriksdotter

Nynäs Gårds begravningsplats är Nynäshamns äldsta kyrkogård.

Den invigdes 1874. På kyrkogården finns 129 gravar och Sjögrenska mausoleet.

Begravningsplatsen ligger ca 1 km norr om Nynäshamns kyrkogård intill busshållsplatsen Nynäs gods.

Foto: Gunhild Eriksdotter

Från början var Nynäs Gård en privat begravningsplats för godset och dess anställda men har sedan dess övergått till en allmän begravningsplats.

På begravningsplatsen finns en klockstapel som byggdes 1877 och begravningsplatsen saknar elektricitet.

Foto: Gunhild Eriksdotter