Minneslund

Minneslunden är ett alternativ till enskild gravplats och är ett gemensamt gravområde där askan efter de avlidna gravsätts anonymt. Begravningsformen är anonym men ej hemlig. Det vill säga man kan i register se vem som ligger i minneslunden men inte var den enskilda askan ligger.

Askan grävs ner direkt i jorden utan urna. Anhörig får EJ närvara då askan läggs ner. Kyrkogårdsförvaltningen skickar ett skriftligt meddelande till anhöriga när gravsättningen har skett.

Minneslunden i Nynäshamn invigdes 1980 och ca 2100 har gravsatts tom 2018.

Foto: Nynäshamns kyrkogårdsförvaltning