Urngrav

Urnsättning föregås ofta av en vanlig begravningsceremoni med kista varefter kremering sker. Tid mellan ceremoni och kremering kan ta upp till tre veckor.
Efter kremering hämtar de anhöriga urnan vid samlingssalen eller vid därför avsedd plats och bär och sänker den i förberedd grav. Om de anhöriga så önskar kan vaktmästare bära och sänka urnan. Personalen fyller och iordningställer graven efter att de anhöriga är klara med avskedet.