Parkering

Tillgängliga parkeringar

Kommunen tillhandahåller:

  • 12 timmars parkering framför församlingshemmet (använd p-skiva)

Församlingen tillhandahåller:

  • Grusparkering i kyrkbacken (tillstånd erfordras vid besök)
  • 4 reserverade parkeringsplatser på 12 timmars parkeringen (tillstånd erfordras)
  • 1 handikapparkering framför församlingshemmet (tillstånd erfordras)

Parkeringstillstånd

För att parkera på församlingens parkeringsplatser ovan krävs parkeringstillstånd. Församlingen har parkeringstillstånd till utlåning i samband med aktiviteter i församlingens regi. Tillståndet lånar du via husmor eller vaktmästaren.

Övrig mark kring kyrkan och församlingshemmet

Det råder parkeringsförbud på vägen upp till kyrkan och runt kyrkan. Detsamma gäller på alla mark runt församlingshemmet som inte är skyltat för parkering. Församlingen anlitar ett parkeringsbevakningsbolag för bevakningen och du riskerar därför kontrollavgift om du har parkerat felaktigt.

Varför har församlingen parkeringsövervakning?

Anledningen till att vi har infört bevakning och krav på parkeringstillstånd är att församlingens parkeringsplatser, som är avsedda för kyrkans och församlingshemmet besökare, ofta är upptagna när vi behöver dom. Vi förstår att det är brist på parkeringsplatser, men för att försäkra oss om att de som besöker kyrkan kan göra det så måste vi försöka hålla våra parkeringsplatser tillgängliga.

Har du fått en felaktig kontrollavgift?

Bevakningen av våra parkeringsplatser utförs av Aimo park. Om du av någon anledning anser att du har fått en felaktig kontrollavgift så ska du kontakta Aimo park https://www.aimopark.se/