Internationellt arbete

Ett barn sträcker upp händerna mot himlen. Solen lyser igenom fingrarna.
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Internationella gruppen

är motorn i församlingens internationella arbete genom sitt specialuppdrag att bevaka internationella frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och ansvara för insamlingsarbete. Kyrkorådet utser ombud, som är församlingens kontakt gentemot riksorganisationen, men alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja Svenska kyrkans internationella arbete är välkomna att vara med i internationella gruppen. Plats finns både för den som vill göra en liten eller tidsbegränsad insats och för den som vill lägga ner mycket tid.
Den internationella gruppen samordnar, planerar och utvecklar det internationella arbetet så att det blir en angelägenhet för hela församlingen och genomsyrar verksamheten.


Vårt internationella arbete baserar sig på:


• Att varje människa har rätt till ett värdigt liv.
• Ömsesidighet och tron på att människor själva har redskapen för att skapa sig ett bättre liv.
• Att inspirera till framtidstro och förmedla hopp genom att visa på positiva exempel.
• Att stödja lokal produktion istället för att skicka materialbistånd, för att stimulera lokala marknader och för klimatets skull.
• Att stödja utvecklingen av hela samhällen istället för att stödja enskilda barn.
• Att Svenska kyrkan är en plats som erbjuder människor möjlighet att uttrycka sitt stöd och sitt engagemang.

Tre olika insamlingsområden


Internationella gruppen har tre insamlingsprojekt:
* Fasteinsamlingen mellan fettisdagen till palmsöndagen,
* Världens Barn under kampanjveckor på hösten
* Julinsamlingen

 

För mer information kontakta:

Jag vill hjälpa till!

Bli volontär i Nynäshamns församling

Vill du engagera dig i församlingens arbete? På den här sidan kan du läsa mer om volontärsgruppen och arbetet som utförs.