Nynäshamns kyrkogård

Källsmovägen 15

Foto: Kyrkogårdsförvaltningen

Nynäshamn var fram till slutet av 1800-talet ett litet fiskeläge. Namnet kommer av det närbelägna Nynäs gods som är känt sedan medeltiden.

Invånarna i Nynäshamn tillhörde ursprungligen Ösmo socken, men med den kraftiga befolkningsökningen uppstod behovet av en kyrkogård närmare staden. I februari 1918 upplät och sålde Nynäshamns köping mark i stadens norra utkanter. På platsen fanns tidigare bland annat de tre torpen Natvik, Källsmo och Backlura.

Gravplatser

Nynäshamns kyrkogård omfattar 11 hektar inom stängsel på kyrkogården finns det ca 3500 gravar och ca 7500 st. gravsatta inkl. minneslund. På området finns begravningsplatser med särskilda gravplatser för muslimer.

Nynäshamns kapell

Kapellet på Nynäshamns kyrkogård invigdes 1925. Kapellet används gärna vid ceremonier och har ett klocktorn..