Gudstjänster

Gudstjänster är möten

Genom musiken, i orden, i bönerna, i kyrkans bilder och i nattvarden får vi känna Guds närvaro. När vår vardag möter Bibelns berättelser, när våra tankar möter predikan och när våra frågor möter Gud, då händer något och vi kan gå från gudstjänsten med ny energi, ny kraft och ny tillit.

Det finns många olika sätt att fira gudstjänst på.

Tron kan uttryckas på många sätt. I varje gudstjänst finns det en röd tråd. Oavsett hur vi väljer psalmer, texter, böner och musik så finns det en helhet som vill hjälpa oss att öppna våra sinnen och möta Gud.


Här kan du läsa mer om de olika gudstjänstformerna som finns i församlingen.