Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn

I vår barnverksamhet inbjuder vi till en mötesplats där förhoppningen är att inspirera till nya och gamla kontakter mellan besökarna. Vi har en trivsam lekmiljö och mellanmål/fika vid varje träff.

Genom samtal, sång och musik vill vi förmedla kristen tro och tradition.
Vår verksamhet grundar sig på medlemmar i Svenska kyrkan.