En grupp barn står utomhus och spelar på en och samma bongotrumma.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Barn

I vår barnverksamhet inbjuder vi till en mötesplats där förhoppningen är att inspirera till nya och gamla kontakter mellan besökarna. Vi har en trivsam lekmiljö och mellanmål/fika vid varje träff.

Genom samtal, sång och musik vill vi förmedla kristen tro och tradition.
Vår verksamhet grundar sig på medlemmar i Svenska kyrkan.

Babycafé

För barn under 1 år tillsammans med vuxen.

Tisdagsmix

Fritidsverksamhet för barn från 6 till 8 år.

Onsdagsklubben

Fritidsverksamhet för barn från 9 till 11 år.

Öppen förskola

Barn från 0 år tillsammans med vuxen.

Barnkör

En kör för dig som är 7 till 12 år.

Babykonsert

Babykonsert är en annorlunda konsert som bygger på våra 5 sinnen.

Kyrkostund

Kyrkostund för små och stora med sång och en stund av glädje, ro och tro. Efteråt är det gofika och lek i öppna förskolans lokaler.

Pysselverkstad

Måndagar kl. 14.30-16.30 i församlingshemmet