Barn

I vår barnverksamhet inbjuder vi till en mötesplats där förhoppningen är att inspirera till nya och gamla kontakter mellan besökarna. Vi har en trivsam lekmiljö och mellanmål/fika vid varje träff.

Genom samtal, sång och musik vill vi förmedla kristen tro och tradition.
Vår verksamhet grundar sig på medlemmar i Svenska kyrkan.