Högmässa

Den söndagliga mässan är centrum i församlingens liv- församlingens hjärta, där livet pulserar i en regelbunden rytm.

Mässa firas varje söndag kl 11.00,
I samband med söndagens högmässa erbjuds kyrkskjuts.

Vänligen ring, 08-520 170 30, under veckan för att boka plats.


Efter högmässan serveras kyrkkaffe i församlingshemmet alternativt i kyrkans bakre del.