Högmässa och gudstjänst

Den söndagliga mässan är centrum i församlingens liv- församlingens hjärta, där livet pulserar i en regelbunden rytm.

Högmässa eller gudstjänst firas varje söndag kl 11.00 och annonseras i kalendern. Varmt välkommen!