Foto: Maria Sandberg

Samtal och stöd

Behöver du någon att tala med?

Diakoni kan enkelt beskrivas som det sociala arbetet inom Svenska kyrkan – den kristna tron uttryckt i praktisk handling.

Enskilda samtal

Vill du samtala med någon om något viktigt finns präster och diakoner inom församlingen till hands som en möjlighet. Det kan vara skönt att ”bolla” tankar och funderingar med någon annan. Vi erbjuder stödjande samtal under tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria. Just nu erbjuder vi även en walk-and-talk promenad men någon av våra diakoner. 

Samtal om sorg

Varje människas sorg är unik och ingen kan egentlig mening dela den. Ändå kan det vara till hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med andra i en liknande situation. I andras ord och känslor kan vi känna igen oss. Därför anordnar församlingen regelbundet sorgegrupper.

Du kan även samtala enskilt kring din sorg.

Råd och stöd

Om du behöver hjälp med att få ett myndighetsbeslut förklarat eller överklagat kan församlingens personal fungera som ett stöd. Möjlighet finns också till att någon kan följa med dig som stöd vid myndighetskontakter.

Ekonomiskt stöd

Nynäshamns församling har inga egna fondmedel men vi kan hjälpa till att söka medel ur andra fonder. Vi delar inte ut kontanta medel. De ekonomiska medel församlingen har att tillgå prövas mot vilka behov du har och genomför alltid en behovsprövning först.

Kontaktuppgifter