Om Nynäshamns församling

Nynäshamns församling ska vara en hemvist, en plats för vila, växt och mognad på människors väg att finna Gud och sig själva.

Nynäshamn ligger 5 mil söder om Stockholm och är en utpräglad skärgårdsstad som växer med många nya företagsetableringar och ökad inflyttning.

Församlingen hör till Svenska kyrkan i Strängnäs stift och består av tätorten Nynäshamn med ca 15000 invånare, varav 8500 tillhöriga kyrkomedlemmar. Många arbetar utanför staden och pendlingsavståndet till Stockholms city spelar stor roll för Nynäshamn. Nynäshamn har tre pendeltågsstationer, vilket gör att tåget alltid finns inom nära räckhåll.

Kyrkan invigdes 1930 och ligger väl placerad som en fyrbåk mitt i centrum. Församlingen firar normalt högmässa varje söndag, och sommartid ökar stadens besöksantal kraftigt genom segelturism och kryssningsresenärer.

I den norra delen av staden ligger församlingens två kyrkogårdar, dels den gamla kyrkogården med bland annat stadens grundare dr Sjögrens mausoluem och dels den nyare Nynäshamns kyrkogård.