Foto: Mikael Ringlander

Godheten av Stefan Jarl fick kyrkans filmpris

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans filmpris 2013 gick till Stefan Jarls dokumentärfilm ”Godheten”. Med övertygande allvar och humor skildrar Stefan Jarl i Godheten vårt penningstyrda samhälle där människan och livets värden marginaliseras, tyckte juryn.

Av årets tretton nominerade filmer till Svenska kyrkans filmpris var tio dokumentärer, och det blev också en dokumentär som juryn enhälligt utsåg till vinnare.

Godheten är en betraktelse över de ökande klyftorna i samhället. Stefan Jarl bygger filmen på intervjumaterial med ekonomijournalister och samhällsforskare, egna reflektioner till meditativa bilder och en oefterhärmlig Thommy Berggren som i iscensatta partier gör satir över dyra levnadsvanor.

Ställer frågor om oss och vårt samhälle
Filmen Godheten av Stefan Jarl fångade juryn genom att med sakligt allvar parat med humor låta många röster uttala sig om angelägna frågor som i grunden rör oss som människor, och hur vi agerar i det samhällssystem och den tid vi befinner oss.

Filmen är politisk men inte partipolitisk, den är mer långmäld än agitatorisk och ställer frågor snarare än lämnar svar. På så sätt öppnar den för diskussioner om vilken typ av samhälle vi vill leva i. I filmen finns naturlyriska sekvenser av stor skönhet som påminnelse om skapelsens, och livets goda värden.

Svenska kyrkans filmpris delas årligen ut till en svensk långfilm som har premiär under festivalen. Filmen ska hålla hög konstnärlig kvalitet och synliggöra bland annat existentiella, rättvise- och sociala frågor i berättelse och uttryck.

Marit Kapla, filmefestivalens konstnäriga ledare, Stefan Jarl, Ingvar Humlén  ordf, för Se Människan.
Marit Kapla, filmfestivalens konstnärliga ledare, Stefan Jarl, Ingvar Humlén ordf. för Se människan. Foto: Mikael Ringlander