Erland Forsberg – präst och ikonmålare

Nyhet Publicerad Ändrad

Erland Forsberg är född i och prästvigd i Borgå Stift, Finland. Han är fil kand i konstvetenskap och har gått i lära hos den finske ikonmålaren Robert de Caluwé.

Efter en tid som lärare på Oskarshamns folkhögskola har Erland Forsberg sedan drygt 30 år varit verksam som kyrkokonstnär. Han har på beställning skapat ikoner, altarskåp och glasfönster till över hundra svenska kyrkor, och en del finska.

Att framställa en ikon är en långsam process, som alltid inleds med bön eller meditation. En ikon är inte en bild vilken som helst; den är ett fönster mot himlen. Prästen och fotografen Mikael Ringlander har följt Erland med sin kamera, vilket resulterade i ett bildspel som visades på Se människan-scenen på Bokmässan i Göteborg.

Angelos                                                                                                                                                 Filmvärldens branschpriser har ofta en skulptur eller ett föremål som symbol för priset utöver prissumman, till exempel den träskulptur som följer Danske kirkelige filmpris ”Gabriel”. Under de elva år som Svenska kyrkans filmpris har delats ut vid Göteborg Internationella Film festival har ett snyggt diplom varit prissymbol. Men från i år och därmed det 12: priset så kommer ikonen Angelos av Erland Forsberg att utgöra det synliga tecknet för Svenska kyrkans filmpris.

Erland Forsberg har med ikonen Angelos skapat en värdig symbol för Svenska kyrkans filmpris. Den med ikonhantverkets noggrannhet utförda och helt lilla ikonen är cirkelrund. Erland Forsberg berättar på sitt mjuka och varmt humoristiska sätt om sina tankar kring arbetet med det annorlunda uppdraget att framställa en ikon för filmpriset. – Ett filmpris är ju så att säga raka motsatsen till en det man kallar  en ”filmkalkon”, symbolen måste ju bli något som lyfter, säger Erland och skrattar. – Då passar i detta sammanhang en ängel, Angelos. Det finns också en blinkning till mot filmens huvudstad, Los Angeles, Änglarnas stad. Angelos cirkelrunda form kommer från ett kameraöga. Det var en utmaning att måla i så litet format.