Messias med rätt att döda

Messias med rätt att döda – filmvåld, utvaldhet och verklighetsbilder

Nyhet Publicerad Ändrad

Tisdag den 31 jan. 2012 kl. 18.00. Haga församlingshem.

Tio år efter 11/9 präglas både filmer och geopolitik av spänning mellan olika kulturella system. I många samtida filmer skildras en konfliktfylld värld med ökad friktion mellan olika grupper och kulturella identiteter. Både i Norge och Sverige ser vi exempel på hur enskilda individer ger sig rätten att ta till våldets makt i en konfrontation med utpekade fiender och där lockelsen av våldsamma och enkla lösningar spelar på djupt liggande känslor om kränkning och upprättelse.
 
Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap och Tomas Axelson, lektor i religion med medieinriktning samtalar om vedergällning på film, kulturella konflikter och självrättfärdigt våldsbruk utifrån klipp från bl.a. Dogville (2003), Ironman (2008) och Gran Torino (2008).
 
Arrangörer
studentprästerna
St. Lukas Göteborg
Kultursamverkan Svenska kyrkan
Centrum för kultur o hälsa
Sensus