Film som den fattiges terapi

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndag den 29 jan. 2012 kl. 14.00. Haga församlingshem, ca 2 timmar.

I fantasins värld kan man drömma om andra sätt att vara människa på. Filmälskaren använder fantasins och fiktionens värld för en lek med symboler, känslor och tankar i en tid som kräver alltmer av självreflexivitet. Film berör det som är typiskt för det egna jaget men den man drömmer om att vara. Starka filmupplevelser kan också hjälpa till att transformera känslor av sorg och förlust till upplevelser av mening och hopp.  Ett seminarium som visar klipp och exempel på scener som människor relaterar till kritiska händelser i sina liv, dvs filmer som hjälper till att bygga upp en repertoar av berättelser för avgörande gränssituationer.
 
Tomas Axelson, Lektor i religionsvetenskap med medieinriktning vid Högskolan Dalarna arbetar med ett filmforskningsprojekt om människans behov av fiktion; ”Filmengagemang och den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet” (Vetenskapsrådet 2011 – 2013).

Arrangörer
studentprästerna
St. Lukas Göteborg
Kultursamverkan Svenska kyrkan
Centrum för kultur o hälsa
Sensus