Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift kultursamverkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänstfestival 2012

Göteborgs centrumförsamlingar inbjuder till festival med liturgisk och musikalisk mångfald. Gudstjänster, seminarier, konserter och workshops.

Församlingarna i domprosteriet (Göteborgs centrumkontrakt) inbjuder tillsammans med Göteborgs stift och Sensus till en festival med stor bredd. Deras olika gudstjänsttraditioner och tänkande är en tillgång då festivalen skall uppmärksamma mångfalden i gudstjänstlivet i Svenska kyrkan. Här möts olika liturgier, musikgenrer och teologier i nyfiket sökande efter kvalitéer och styrkor. Vandring i det spännande gränslandet mellan kyrka, kultur och gudstjänst. Diskussion om gudstjänstutveckling i anslutning till kyrkohandboksreformen. Det heter festival därför att vi får möta inspirerande tänkare och fantastiska musikanter i gudstjänster, konserter, seminarier och workshops.
 
Programplaneringen pågår för fullt. Successivt läggs programmet ut här.
 
Kontaktperson: Ingemar Birgersson, Göteborgs stift, ingemar.birgersson@svenskakyrkan.se, tel. 031 – 771 30 00

 


Göteborg 15-18 mars 2012