Gudstjänstfestival 2012

Nyhet Publicerad Ändrad

Göteborgs centrumförsamlingar inbjuder till festival med liturgisk och musikalisk mångfald. Gudstjänster, seminarier, konserter och workshops.

Församlingarna i domprosteriet (Göteborgs centrumkontrakt) inbjuder tillsammans med Göteborgs stift och Sensus till en festival med stor bredd. Deras olika gudstjänsttraditioner och tänkande är en tillgång då festivalen skall uppmärksamma mångfalden i gudstjänstlivet i Svenska kyrkan. Här möts olika liturgier, musikgenrer och teologier i nyfiket sökande efter kvalitéer och styrkor. Vandring i det spännande gränslandet mellan kyrka, kultur och gudstjänst. Diskussion om gudstjänstutveckling i anslutning till kyrkohandboksreformen. Det heter festival därför att vi får möta inspirerande tänkare och fantastiska musikanter i gudstjänster, konserter, seminarier och workshops.
 
Programplaneringen pågår för fullt. Successivt läggs programmet ut här.
 
Kontaktperson: Ingemar Birgersson, Göteborgs stift, ingemar.birgersson@svenskakyrkan.se, tel. 031 – 771 30 00

 


Göteborg 15-18 mars 2012