Kyrkans begravningsplatser - förr och nu

Nyhet Publicerad

Varför ser kyrkogårdarna ut som de gör?

Vilka är egentligen platserna där vi gravsätter våra anhöriga?
Hur har dessa platser kommit till och varför ser kyrkogårdar ut som de gör?

I alla tider har människor tagit hand om avlidna inom den egna gruppen. Hur detta omhändertagande har kommit till uttryck varierar från en kultur till annan.
Naturens villkor och människors boendeförhållanden har dikterat de fysiska förutsättningarna, exempelvis om klimatet är varmt eller kallt, om människorna ärbofasta eller nomader eller om landskapet är tät- eller glesbefolkat.

I kulturer världen över har religiösa, sanitära, etiskaoch rättsliga uppfattningar påverkat val av begravningsmetod, gravplats och gravskick.

Läs gärna mer om detta i Eva Grönwalls häfte, ladda ner pdf:
Kyrkans begravningsplatser förr och nu