Askgravplats

Askgravplats finns på Kvastekulla griftegård.

• Askgravplatsen är ett gravskick med begränsad gravrätt som upplåts i 25 år.  
Askan gravsätts på en egen plats och anhöriga får närvara vid gravsättningen. Sammanlagt kan fyra askor gravsättas i samma grav. Kyrkogårdsförvaltningen sätter upp en namnskylt över den som är gravsatt. Kostnaden för namnskylten debiteras dödsboet. 

• Skillnaden mellan askgravplats och askgravlund är att på askgravplatsen gravsätts askan på en specifik plats, som anhöriga har valt ut, med en gravsten som kyrkogårdsförvaltningen har köpt in och där totalt fyra stycken askor kan gravsättas ihop.

• Skötseln av askgravplatsen utförs av kyrkogårdsförvaltningen men det är tillåtet att smycka med lösa blommor och gravljus (ej lyktor). Gravrätten är kopplad till ett obligatoriskt skötselavtal, enligt principen för ett flerårigt skötselavtal, och beräknas under gravrättstiden täcka kostnaden för skötsel och utsmyckning av det gemensamma avgränsade gravplatsområdet.