Detta ingår i begravningsavgiften

Begravningsavgift betalas av alla skattebetalare - vad ingår i den?

Begravningsverksamhet

Begravningsverksamheten är en samhällsuppgift. I Partille är det Svenska kyrkan som ansvarar för denna verksamhet, oavsett om den avlidne tillhör Svenska kyrkan eller inte. Ansvaret innebär att tillhandahålla gravplatser, underhålla kyrko- och griftegårdar samt att ombesörja kremationer och utföra gravsättningar.

För att utföra dessa samhällsuppgifter får Svenska kyrkan ta ut en avgift, den så kallade begravningsavgiften. Denna avgift betalar alla skattebetalare, oavsett om vi är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte.

Alla folkbokförda i Sverige har rätt till de tjänster som räknas upp i begravningslagen:

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde ska huvudmannen (begravningsverksamheten vid Partille pastorat) utan kostnad för dödsboet tillhandahålla:

• gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
• gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
• transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet (bisättning i Kvastekulla kapell alternativt när kistan har transporterats till kyrkan för begravningsceremoni) till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
• kremering
• lokal för förvaring och visning av stoftet samt
• lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
(9 kap. 6 § begravningslagen)

 

Enhetlig begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion eller kyrkotillhörighet.