Spridning av aska

Vill du sprida ut aska på en annan plats än en begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Önskar man sprida askan i till exempel naturen eller havet måste tillstånd för detta inhämtas hos länsstyrelsen för det län askan önskas spridas i.

Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Det kan till exempel vara en anhörig, en annan närstående eller ett ombud.

Observera att villkoren varierar från län till län.