Begravningsombud

Begravningsombudet utses av länsstyrelsen och ombudets uppgift är att granska hur huvudmännen, Svenska kyrkans församlingar och pastorat, sköter begravningsverksamheten. Begravningsombudet ska även ta tillvara intressen hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud för Partille kommun
Håkan Junfors, tfn 0703-24 06 30