Gravstenars säkerhet

Kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen.

Kyrkogårdsförvaltningens uppdrag är att regelbundet besiktiga gravstenarna så att varken människor eller gravstenen i sig kommer till skada.

En gravsten som bedöms som farlig måste tillfälligt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att läggas ned.
Gravrättsinnehavaren har sedan ansvaret för att stenen placeras på ett säkert sätt. Gravstenar som inte blivit åtgärdade inom ett halvår och som hindrar skötseln flyttas till förrådsförvaring.

Gravrättsinnehavaren meddelas och uppmanas att åtgärda bristerna på gravstenen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för den enskilda gravplatsen och gravstenen och bekostar en återmontering av gravstenen om det blir nödvändigt. Återlämnade och kulturhistoriskt värdefulla gravstenar har däremot kyrkogårdsförvaltningen fullt ansvar för.

En gravplats måste inte ha en gravsten. Gravrätten kan därför behållas även om gravstenen avlägsnats. Plantering eller annan utsmyckning behöver inte tas bort.

Anledning till att gravstenarna fortfarande ligger ner kan vara att:
• Kyrkogårdsförvaltningen letar efter gravrättsinnehavare men har inte lyckats få kontakt.
• Gravrättsinnehavare har uppmärksammats på problemet men ännu inte åtgärdat gravstenen.

Hos oss gäller följande:
• Kyrkogårdsförvaltningen hänvisar till en eller flera stenfirmor.
• Gravrättsinnehavare får på egen hand ombesörja åtgärd av gravstenen.

Kontakt
Kyrkogårdsförvaltningen │ tfn 031-340 42 10
partille.kyrkogard@svenskakyrkan.se


Fakta • Gravstenssäkerhet

Sedan hösten 2012 tillämpas nya anvisningar som underlättar för kyrkogårdsförvaltningarnas säkerhetsarbete.
Det finns sedan tidigare anvisningar hur nya gravstenar ska monteras för att stå säkert. Nu finns också anvisningar för hur säkerhets-kontrollen på äldre stenar ska genomföras. En gravsten ska bland annat klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.