Jonsereds griftegård

Gravskick på Jonsereds griftegård

På Jonsereds griftegård finns möjlighet att välja mellan tre gravskick:
kist-eller urngravplats, samt askgravlund.
Upplåtelse sker i samband med dödsfall. För att välja ut en ny gravplats, kontakta kyrkogårdsexpeditionen på 031-340 42 10.

adress

Vid Härkeshultsvägen i Jonsered. Jonsereds griftegård
Busshållplats • Jons väg, promenad 1,5 km
Här kan du se en översikt över Jonsereds griftegård

Historia

Invigningen av Jonsereds griftegård skedde 1945 efter ett antal års önskemål om att anlägga en begravningsplats i Jonsered. Redan i slutet av 1870-talet kom förfrågan från Jonsereds fabrikers AB att anlägga en gravplats i Jonsered. Till slut byggdes istället Partille Södra griftegård (1903) vilket sköt upp planerna på Jonsered griftegård. Frågan dök återigen upp under 1920-talet men istället utvidgade man Partille södras griftegård.
Till slut, efter en överenskommelse mellan Jonsereds fabrikers AB och Partille församling år 1942, bestämdes att Jonsereds fabriker skulle anlägga begravningsplatsen, kostnaden skulle delas mellan Jonsereds fabriker AB och Partille kyrkliga kommun och äganderätten skulle därefter överlåtas till Partille församling. 1945 invigdes griftegården och har sedan dess genomgått mindre förändringar såsom nybyggnad av personalbod samt anläggandet av en askgravlund utanför den gamla stenmuren som tidigare ramade in griftegården.