Foto: Johanna Asplund

Kvastekulla griftegård

Gravskick på Kvastekulla griftegård

På Kvastekulla griftegård finns möjlighet att välja mellan följande gravskick:
kist-eller urngravplatsminneslund, ask- eller kistgravlund samt askgravplats.
Här finns även en minnessten.
Upplåtelse sker i samband med dödsfall. För att välja ut en ny gravplats, kontakta kyrkogårdsexpeditionen på 031-340 42 10.

Adress

Kvastekulla griftegård och kapell, Kvastekullavägen
Busshållplats • Kvastekulla
Här kan du se en översikt över Kvastekulla griftegård
Kvastekulla griftegård är stänger för biltrafik nattetid 21.00–06.00, men alltid öppen för besök.

Historia

Planeringen av Kvastekulla griftegård påbörjades under 1952. 1954 anordnades en nordisk arkitekttävling för att få fram utformningen av den kommande griftegården. Det vinnande förslaget kom från de finländska arkitekterna Bengt Lundsten och Per Mauritz Ålander vars idé var att "Bevara det vackra landskapsrummet och utnyttja dess naturvärden med så små ingrepp i naturen som möjligt." 
Griftegården invigdes 1959 och det tillhörande kapellet invigdes fyra år senare. 

Kvastekulla griftegård och kapell kulturminnesförklarades den 14 januari 1996.

Idag finns det cirka 3500 gravar på Kvastekulla griftegård.