Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningen i Partille

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kvastekulla griftegård

Kvastekulla griftegård och kapell, Kvastekullavägen
Busshållplats • Kvastekulla
Här kan du se en översikt över Kvastekulla griftegård

Planeringen av Kvastekulla griftegård påbörjades 1952. En nordisk arkitekttävling utlystes 1954 för utformningen av griftegården. Den var öppen för nordiska arkitekter och trädgårdsarkitekter. Det vinnande förslaget var utfört av de finländska arkitekterna Bengt Lundsten och Per Mauritz Ålander. Det vinnande förslagets motto var:
"Bevara det vackra lanskapsrummet och utnyttja dess naturvärden med så små ingrepp i naturen som möjligt."

Griftegården invigdes 1959 och det tillhörande kapellet invigdes fyra år senare. Griftegården utvidgades 1991 med kist- och urnlundsfält, minneslund och urnlund söder. 2010 utvidgades griftegården med ett kistgravfält, en askgravlund och en kistgravlund på griftegårdens södra område.

Kåbäcken, som rinner genom området har dämts upp och bildar en central dominerande damm. Öster om dammen finns ett kistgravfält och i den nordvästra delen ligger urnlunden, i sydväst finns en minneslund.

Griftegården påminner mycket om den något äldre Skogskyrkogåren i Stockholm, (Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz 1919-1940). Kvastekulla griftegård bildar ett mycket vackert landskap med spännande arkitektur i en sammanhållen miljö.

Kvastekulla griftegård och kapell kulturminnesförklarades 14 januari 1996.