Minneslund

Minneslund finns på Kvastekulla griftegård.

• Minneslund är ett gravskick utan gravrätt där askan efter den avlidne strös ut eller grävs ned på en gemensam gravplats.
Gravsättningen är anonym, vilket innebär att anhöriga inte får vara med vid gravsättningen av askan. Den enskilda graven märks inte ut och det finns heller ingen uppgift om exakt var nedsättningen av askan sker. Kyrkogårdsförvaltningen meddelar sedan anhöriga när gravsättning har skett.

• Det finns en gemensam plats för levande snittblommor och gravljus (ej lyktor) men det är inte tillåtet att plantera växter eller dekorera platsen med personliga föremål. 
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av minneslunden och denna skötsel kostar inte något.