Enhetlig begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion eller kyrkotillhörighet.

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa gravplatser finansieras genom en särskild begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten. 

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har givit Svenska kyrkans församlingar över hela landet, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner. Där har begravningsverksamheten varit kommunal sedan 1800-talet.

avgiftssats

Avgiftssatsen för 2019 är 25,3 öre per hundralapp. 2020 års enhetliga begravningsavgift är av Kammarkollegiet fastställd till 25 öre vilket är en sänkning med 0,3 öre från 2019.

Läs mer om enhetlig begravningsavgift och vad som ingår
• hos Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
• eller ladda ner dokument
Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation   

 Läs mer på Kammarkollegiets sida  om begravningsavgift 

 

Ny enhetlig begravningsavgift från 2017

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, och 1 januari 2016 infördes en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige - förutom dem i Stockholm och Tranås. Lagändringen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten.