Meny

Val av gravplats

Att välja viloplats - gravsättning och gravskick

Att ha en gravplats att besöka och vårda, det är för många människor en viktig del i sorgarbetet. Besöken vid graven skapar rutiner i vardagen. Vid Alla Helgons dag tänder man kanske ett ljus eller lägger ut en krans. Omsorgen om de avlidna nära och kära fortgår och minnet vårdas.

Genom den obligatoriska begravningsavgiften har alla folkbokförda i Sverige rätt till en gravplats i 25 år utan kostnad.
Kontakta Kyrkogårdsexpeditionen för ett samtal om vad som passar bäst för dig/er.

Här i Partille finns följande gravsättningsalternativ:


10 § Stoftet efter en avliden eller en dödfödd som avses i 2 kap. 3 § första stycket skall kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet.

Om stoftet inte har kremerats eller gravsatts inom föreskriven tid, skall Skatteverket undersöka anledningen till dröjsmålet och, om det behövs, underrätta den kommun som anges i 2 §. Lag (2003:699).

Skatteverket får dock medge anstånd med kremeringen eller gravsättningen, om det finns särskilda skäl för det.

Begravningslagen 1990:1144, 5 kap

10 § Stoftet efter en avliden eller en dödfödd som avses i 2 kap. 3 § första stycket skall kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet. Om stoftet inte har kremerats eller gravsatts inom föreskriven tid, skall Skatteverket undersöka anledningen till dröjsmålet och, om det behövs, underrätta den kommun som anges i 2 §. Lag (2003:699). Skatteverket får dock medge anstånd med kremeringen eller gravsättningen, om det finns särskilda skäl för det.