Partille kyrkogård

Gravskick på Partille kyrkogård

På Partille kyrkogård finns i nuläget ingen möjlighet att välja ut någon ny gravplats. Däremot är det möjligt med gravsättning om det finns plats i en existerande familjegrav.

Adress

Partille kyrkogård vid Partille kyrka, Gamla Kronvägen 36
Busshållplats • Partille centrum
Karta över Partille kyrkogård: Klicka här 

Historia

Partille kyrka uppfördes troligtvis under 1200-talet, inga dokument för exakt årtal finns bevarade. Det betyder att det finns ett område på kyrkogården, sannolikt söder om kyrkan, där man har begravt sina döda nära nog lika länge som vi varit kristna i landet.

Socknen nämns i skrift första gången 1392. Långhuset byggdes ut på 1700-talet, då det medeltida koret revs för att ge plats åt det nuvarande. Sakristian längst i öster byggdes 1769 och vapenhuset i väster 1855. 

Det nya vapenhuset ritades av Herman Schmidt på närbelägna Partille herrgård och byggnationen utfördes under ledning av honom. Tillbyggnaden mot öster började snart att sjunka från den äldre delen, på grund av närheten till Säveån. Det beslutades då att riva hela byggnaden och uppföra en ny kyrka på annan plats. Efter pengainsamling ändrades planerna och den befintliga byggnaden reparerades.

Så långt man kan följa källmaterialet bakåt har kyrkogården haft ungefär den storlek den har nu. På nordöstra delen av kyrkogården är det idag mycket glest med gravar, vilket beror på att man under en tid hade för avsikt att här anlägga en minneslund, och förmodligen sedan inte tillåtit några gravsättningar alls.

1903, då Partille södra griftegård tillkom beslutades att inte längre upplåta nya gravplatser på Partille kyrkogård, utan endast gravsättningar med anknytning till befintliga gravplatser.