Kulturgravar

På Partille kyrkogård och Kvastekulla griftegård finns historiskt intressanta gravar - välkommen att lyssna till berättelserna!

Nu kan du ta del av några utvalda och intressanta berättelser om personer och gravvårdar. Antingen genom att själv besöka platserna med en smartphone, eller ta del av berättelserna här på sidan.

Har du en smartphone kan du kan göra en vandring på egen hand. QR-koder finns utplacerade som du scannar av med hjälp av din telefons kamera eller med en app. De flesta QR-läsare är gratis och hämtas på App Store eller GooglePlay. 

På Partille kyrkogård finns tolv berättelser, och två finns på Kvastekulla. 

Partille kyrkogård

Kvastekulla griftegård