Foto: Joakim Agartsson

Gräsklippningen på kyrkogårdarna

Tycker du att det växer högt på en del ställen? Skötsel av den enskilda graven är gravrättsinnehavarens ansvar.

Varför klipper inte kyrkogårdsförvaltningen gräset på alla gravplatser på kyrkogården?

Begravningsavgiften, som ALLA folkbokförda i Sverige betalar, får enligt begravningslagen inte användas till att sköta enskilda gravar.

Det innebär att avgiften som betalas via skatten inte får användas till plantering, trimning, klippning av gravytan eller till riktning av gravstenen. Partille pastorat erbjuder hjälp med grundskötsel av enskilda gravar för de gravrättsinnehavare som inte har möjlighet att sköta den själva.

Skötsel av den enskilda graven är gravrättsinnehavarens ansvar

Lagen har sedan länge reglerat hur gravskötsel ska betalas - skötseln av den enskilda gravplatsen är gravrättsinnehavarens ansvar.
En utredning här i Partille under 2018/2019 gjorde klart att serviceverksamheten inte täcker sina egna kostnader. Kyrkofullmäktige har därför beslutat om justering av skötselavgifter, samt att pastoratet ska upphöra klippa de enskilda gravplatserna, om man inte har ett skötselavtal. För att motverka vanskötsel och underlätta för de som inte kan eller har möjlighet att själva ombesörja klippning, så erbjuds gräsklippning i skötselavtalet.

Ett statligt beslut, reglerat i begravningslagen

Beslutet att begravningsavgiften inte skall användas till enskilda gravar är ett statligt beslut. Det är reglerat i begravningslagen hur kostnader ska fördelas för skötseln av kyrkogårdarna.
Beslutet att inte låta församlingsverksamheten betala för gräsklippning av enskilda gravar är fattat av de förtroendevalda i kyrkofullmäktige i Partille pastorat.
Ansvarig för att detta genomförs är kyrkogårdschef Sanna Björlin.

Följer alla kyrkogårdsförvaltningar i Sverige detta beslut?

Nej, inte alla men många. Det finns pastorat/församlingar som tar medel för att sköta kyrkogården ur verksamhetsbudgeten (medel tänkta för grupper, körer och allt annat i församlingslivet) .

Vad tycker kyrkogårdspersonalen?

De vill förstås helst av allt hålla kyrkogårdarna i så gott skick de bara kan. Kyrkogårdspersonalen har varit tydliga med att man tror att kyrkogårdsbesökarna kommer att bli besvikna och upprörda.
Men faktum kvarstår, utifrån gällande lagstiftning får inte begravningsavgiften finansiera de enskilda gravarnas gräsklippning. 

En del platser ser ovårdade ut - vad händer med gravplatser som ingen tar hand om?

Till varje grav måste det finnas en gravrättsinnehavare som ansvarar för att graven hålls i gott skick, och det finns regler som säger att innehavaren måste ta hand om den gravplats man är ansvarig för.
 en gravrättsinnehavare inte tar hand om sin gravplats så tar vi kontakt. Om det inte blir någon förbättring inom rimlig tid så kan gravplatsen återtas av förvaltningen, och i förlängningen upplåtas till en ny gravplats.  

Vad kostar det att få hjälp med skötsel? 

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder olika typer av arbeten och avtal. För att teckna ett gravskötselavtal krävs att du är antecknad som gravrättsinnehavare i gravboken.

Vill du ha hjälp med skötel så kontaktar du kyrkogårdsförvaltningen, för ett samtal om vad som skulle passa just dig.
Till sida för skötselpriser
Till sida med kontaktuppgifter

 

Enhetlig begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion eller kyrkotillhörighet.