Meny

Kontakt - Kyrkogård

Välkommen till Kyrkogårdsförvaltningens expedition. Vi svarar på frågor om gravar och griftegårdar i Partille.

Partille kyrkogårdsförvaltning

Expeditionens öppettider • Måndag, onsdag o. torsdag: 9.00-12.00
Tfn • 031-340 42 10
E-postpartille.kyrkogard@svenskakyrkan.se  
Besök • Kyrkogårdsexpedition Brännevägen 6
Vår expedition ligger på Kvastekulla griftegård, och har adress Brännevägen 6 - klicka på länken ovan eller se karta nedan.
Från och med den 1 september hittar du expeditionen i Klockvillan, Kvastekullavägen 34.
Postadress •
Kyrkogårdsförvaltningen, Box 67, 433 21 Partille