Kontakt - Kyrkogård

Välkommen till Kyrkogårdsförvaltningens expedition. Vi svarar på frågor om gravar och griftegårdar i Partille.

Partille kyrkogårdsförvaltning

Expeditionens öppettider • Måndag, onsdag o. torsdag: 9.00-12.00
Tfn • 031-340 42 10
E-postpartille.kyrkogard@svenskakyrkan.se  
Besök • Kyrkogårdsexpedition │ Klockvillan, Kvastekullavägen 34.
Postadress •
Partille kyrkogårdsförvaltning, Box 67, 433 21 Partille