Skötselavgift

Vill du att förvaltningen hjälper dig med gravskötseln? Läs mer här om vad det innebär.

Förvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att de enskilda gravarna sköts och hålls i ett ordnat och värdigt skick. Har du inte möjlighet att sköta graven själv kan du mot en avgift beställa skötsel hos kyrkogårdsförvaltningen.
Ta gärna kontakt med oss för att hitta en lösning som passar dig.

Här nedan kan du se vilka tjänster och arbeten vi erbjuder. För att teckna ett gravskötselavtal krävs att någon är antecknad som gravrättsinnehavare i gravboken.

Väljer du att själv sköta om graven så är det du som gravrättsinnehavare som ser till att gravplatsens gräs blir klippt, gräskanter putsas/trimmas och planteringsytan är fri från ogräs.

Årlig gravskötselavgift (maj – sep)

faktura skickas ut i februari.
Priser 2021

Grundskötsel dubbelgrav: 2300 kr
Grundskötsel enkelgrav/urngrav: 2000 kr

I grundskötsel ingår; Rensning, puts av gräs kring graven, vattning och ev. krattning var 14:e dag. Vissnade blommor tas bort samt borttagning av vinterdekoration (förbrukade gravljus och trasiga lyktor).

Helårsskötsel dubbelgrav: 2700 kr
Helårsskötsel enkelgrav/urngrav 2200 kr
Helårsskötsel dubbelgrav med liten plantering: 2500 kr

I den årliga skötseln ingår; kantskärning, jordförbättring, gödsling, plantering av sommarblommor, puts av gräs kring graven, vattning och krattning var 14:e dag. Vissnade blommor tas bort. Upptagning och återställande av rabatt på hösten, granrispåläggning och borttagning av vinterdekoration (förbrukade gravljus och trasiga lyktor).

Gräsputsning: 1000 kr
Putsning/trimning av gräs kring graven sker var 14:e dag

Separata tjänster

Kan beställa som enskilda uppdrag under hela året under förutsättning att väder och eventuell tjäle tillåter.

Rensning av grusyta
dubbelgrav: 1200 kr
enkelgrav/urngrav: 1100 kr

Byte av jord i gravrabatt
dubbelgrav: 1200 kr
enkelgrav/urngrav: 1100 kr

Vinterdekoration: 450 kr

Granristäckning
dubbelgrav: 450 kr
enkelgrav/urngrav: 250 kr

Påläggning av flis (sten/sand) inom gravram: 1200 kr
Byte av flis och underlagsplast
dubbelgrav: 1500 kr
enkelgrav/urngrav: 1200 kr

Minnesplatta
till askgravlund/askgravplats: 2800 kr

Extra arbete, övrigt
timkostnad: 300 kr 

Viktiga datum

För att ge oss möjlighet att påbörja skötsel och utföra plantering i rätt tid är sista datumet att beställa skötsel för året 15 maj, skötsel som beställs efter 24 april kommer att ha betalningsvillkor satt till 24 maj. Skötseln betalas i förskott. 

Skötselavtalet löper tillsvidare och om avtalet ska sägas upp görs det tre månader innan årsskiftet. Obetald faktura/erbjudande leder även det till att avtalet anses uppsagt. Erbjudande på beställning skickas ut i februari/mars varje år, obetalt erbjudande medför att vårt åtagande upphör, ingen påminnelse skickas ut.

Om du flyttar så anmäl din adressändring till oss.