Skötselavgift

Vill du att förvaltningen hjälper dig med gravskötseln? Läs mer här om vad det innebär.

Förvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att de enskilda gravarna sköts och hålls i ett ordnat och värdigt skick. Har du inte möjlighet att sköta graven själv kan du mot en avgift beställa skötsel hos kyrkogårdsförvaltningen.
Ta gärna kontakt med oss för att hitta en lösning som passar dig.

Här nedan kan du se vilka tjänster och arbeten vi erbjuder. För att teckna ett gravskötselavtal krävs att någon är antecknad som gravrättsinnehavare i gravboken.

Väljer du att själv sköta om graven så är det du som gravrättsinnehavare som ser till att gravplatsens gräs blir klippt, gräskanter putsas/trimmas och planteringsytan är fri från ogräs.

Årlig gravskötselavgift (mars – okt)

faktura skickas ut i januari.
Priser 2024

Grundskötsel dubbelgrav: 2370 kr
Grundskötsel enkelgrav/urngrav: 2070 kr

I grundskötsel ingår; Rensning, puts av gräs kring graven, vattning och ev. krattning var 14:e dag. Vissnade blommor tas bort samt borttagning av vinterdekoration (förbrukade gravljus och trasiga lyktor).

Helårsskötsel dubbelgrav: 2780 kr
Helårsskötsel dubbelgrav med liten plantering: 2630 kr
Helårsskötsel enkelgrav/urngrav 2270 kr

I den årliga skötseln ingår; kantskärning, jordförbättring, gödsling, plantering av sommarblommor, puts av gräs kring graven, vattning och krattning var 14:e dag. Vissnade blommor tas bort. Upptagning och återställande av rabatt på hösten, granrispåläggning och borttagning av vinterdekoration (förbrukade gravljus och trasiga lyktor).

Gräsputsning: 765 kr
Putsning/trimning av gräs kring graven sker var 14:e dag

Dessutom:

Skötsel av askgravplats i 25 år: 7600 kr
Minnesplatta till askgravlund/askgravplats: 2830 kr
Löv med inskription till smidesträd: 5000 kr

Separata tjänster

Kan beställas under hela året under förutsättning att väderet tillåter.

Rensning av grusyta, per tillfälle:
dubbelgrav: 1310 kr
enkelgrav/urngrav: 1210 kr

Byte av jord i gravrabatt
dubbelgrav: 1310 kr
enkelgrav/urngrav: 1210 kr

Vinterdekoration: 560 kr

Granristäckning
dubbelgrav: 560 kr
enkelgrav/urngrav: 350 kr

Påläggning av flis (sten/sand) inom gravram: 1310 kr

Byte av flis och underlagsplast
dubbelgrav: 1620 kr
enkelgrav/urngrav: 1310 kr

Extra arbete, övrigt: Timkostnad: 400 kr 

Viktiga datum

För att ge oss möjlighet att påbörja skötsel och utföra plantering i rätt tid är sista datumet att beställa skötsel för året 30 april, skötsel som beställs efter 15 april kommer att ha betalningsvillkor på 10 dagar. Skötseln betalas i förskott. 

Obetald faktura/erbjudande leder till att avtalet anses uppsagt. Erbjudande på beställning skickas ut i januari varje år - ingen påminnelse skickas ut.

Gräsklippningen på kyrkogårdarna

Tycker du att det växer högt på en del ställen? Skötsel av den enskilda graven är gravrättsinnehavarens ansvar.

Sök bidrag för skötsel av gravar

Ellen och Arthur Liljedahls stiftelse

Är du osäker på en faktura som gäller gravskötsel?

Många har hört av sig om fakturor kring gravstenstvätt. De kommer inte från oss. Hör av dig till kyrkogårdsförvaltningen om du är osäker.

Kontakt - Kyrkogård

Välkommen till Kyrkogårdsförvaltningens expedition. Vi svarar på frågor om gravar, gravskötsel och griftegårdar i Partille.