Att välja gravplats på våra griftegårdar

Nu har du som anhörig möjligheten att på egen hand välja en gravplats på någon av våra griftegårdar i Partille. Detta är ett alternativ för dig som önskar gå i lugn och ro och på en tid som passar dig, för att utse den plats du önskar till din käraste anhörig.

Återlämnade gravar och gravstenar

En del av våra lediga gravar är återlämnade gravar där gravfriden har gått ut. Det gör det möjligt för oss att återupprätta dessa gravar på nytt. 

När en grav idag blir återlämnad till oss väljer vi oftast att inte ta bort den fina, gamla gravstenen. Istället ger vi våra nya gravrättsinnehavare möjligheten att återbruka stenen - om så önskas.

Den gamla stenen får återbrukas kostnadsfritt, men gravrättsinnehavare får själv bekosta en blästring och ny namninskription. Är det så att man önskar själva platsen men inte den sten som redan står där, finns naturligtvis möjligheten att få stenen bortforslad av oss för att själv kunna sätta en ny sten.

Lediga platser är markerade

Du kan på egen hand promenera och se var det finns platser. Alla lediga gravplatser är markerade med en liten plastskylt och ett nummer. 

När du har utsett en gravplats så ringer du vår expedition och talar om för oss vilken du valt.
Ange hela bokstavs- och sifferkombinationen som står på skylten, exempelvis KVK1A 001.   

Hör av dig så snart som möjligt - när vi har fått in din bokning sätter vi upp ett gravkors med en tillfällig namnskylt som indikerar att platsen nu är upptagen.

Information om gravskick och platser

På några platser finns brevlådor med foldrar som beskriver de olika gravskicken. Där finns även karta som hjälper dig att hitta rätt på din promenad:
• På Kvastekulla griftegård finns brevlådan utanför Klockvillan.
• På Partille södra griftegård hittar du brevlådan på personalbyggnaden
• På Jonsereds griftegård sitter brevlådan vid ingången till griftegården.  

Information om gravskick hittar du även här på hemsidan > gravskick

Kontakt - Kyrkogård

Välkommen till Kyrkogårdsförvaltningens expedition. Vi svarar på frågor om gravar och griftegårdar i Partille.