Gravskötsel

En begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke. Därför är det viktigt för oss att det är fint där.

Ansvaret för den allmänna skötseln av kyrko- eller griftegården ligger hos kyrkogårdsförvaltningen, medan gravrättsinnehavarna ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsen. Innehavaren kan välja mellan att sköta graven själv eller ge kyrkogårdsförvaltningen uppdraget att sköta den genom ett skötselavtal. Läs vidare här på våra sidor om hur det fungerar.

Skötselavgift

Vill du att förvaltningen hjälper dig med gravskötseln? Läs mer här om vad det innebär.

Sök bidrag för skötsel av gravar

Ellen och Arthur Liljedahls gåva

Gräsklippningen på kyrkogårdarna

Tycker du att det växer högt på en del ställen? Skötsel av den enskilda graven är gravrättsinnehavarens ansvar.

Så här jobbar vi

Kyrkogårdens arbetsår

Biologisk mångfald på våra griftegårdar

Mindre intensiv skötsel av gräsmattor där växter får gå i blom innan de klipps ner gynnar gräsmarksarter som bin och fjärilar

Rådjurssäkra blommor

Vill du vara säker på att de blommor som du planterar får vara i fred för rådjur och mördarsniglar? Välj växter ur våra listor.

Gravstenars säkerhet

Varför ligger gravstenen ner och vad händer nu?

Inventering av gravar

Kyrkogårdsförvaltningen inventerar gravar på Partilles begravningsplatser.

Skyltning vid gravplats

När vi letar efter gravrättsinnehavare