Sök bidrag för skötsel av gravar

Ellen och Arthur Liljedahls gåva

Du som bor i Partille har möjlighet att söka bidrag för plantering och skötsel av gravar, och reparationer. Bidrag kan även lämnas för att sätta upp ny gravsten. Ellen och Arthur Liljedahls gåva avser främst prydande av grav där dödsboet har starkt begränsade resurser och/eller där gravrättsinnehavaren inte själv kan bekosta underhåll och skötsel.

Ansökan görs på en blankett som du kan ladda ner här. 
Lämna in blanketten tillsammans med styrkt inkomstuppgift (som till exempel inkomstdeklaration).

Märk ansökan med "Ellen och Arthur Liljedahls gåva"
Skickas till: Partille Kyrkogårdsförvaltningen, Gamla Kronvägen 34, 433 41 Partille.

För ytterligare information:
Kyrkogårdsförvaltningen, tfn 031-340 42 10
partille.kyrkogard@svenskakyrkan.se