Vanliga frågor

Nedan följer några vanligt förekommande frågor inom begravningsverksamheten.

Hittar du inte svaret på det du söker är du välkomna att kontakta Partille kyrkogårdsförvaltning tfn 031-340 42 10.


Uppdateras min nya adress hos kyrkogårdsförvaltningen när jag anmält flytt till Skatteverket?
Ja , om du är medlem i Svenska kyrkan. Gravregistret står helt på egna ben och det är gravrättsinnehavarens skyldighet att meddela adressändring till kyrkogårdsförvaltningen. Vi uppskattar att man anmäler sin nya adress till oss, det underlättar vårt arbete.

Kan jag köpa en gravplats i förväg?
Nej, man kan inte förköpa/eller förboka en gravplats. Upplåtelse sker i samband med att ett dödsfall har inträffat. Alla folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats, det finansieras via begravningsavgiften.

För hur lång tid gäller gravrätten?
En gravrätt upplåts i 25 år. Gravrätten förlängs så att den gäller i 25 år efter den senaste gravsättningen, möjlighet finns därefter att förnya gravrätten. Det finns även gamla gravrätter med längre upplåtelsetid. I Partille förnyas gravrätten till en kostnad av 700 kr. En förutsättning för förnyad upplåtelsetid är att gravplatsen är omvårdad.

Hur länge finns en gravplats?
Så länge det finns en aktuell gravrättsinnehavare och gravrättstiden är aktuell.

Får jag bestämma var min anhörig ska gravsättas?
Ja. Gravsättningen kan ske i hela Sverige under förutsättning att det finns plats. Vänd dig till kyrkogårdsförvaltningen. Det är dock den avlidnes önskemål avseende gravplats och gravskick som först och främst skall tillgodoses.

Måste det finnas en gravvård (t ex en gravsten) på gravplatsen?
Nej, gravrätten ger dig rätt att bestämma hur graven ska utsmyckas. Utformning av gravanordningen regleras dock i gravvårdsbestämmelserna och varierar mellan kvarter och kyrkogårdar.
Kyrkogårdsförvaltningen har bestämmelser för hur kvarteren skall utformas, t.ex. vilken storlek gravvården skall ha eller om gravvården skall vara liggande eller stående. För äldre gravplatser som återupplåts kan det finnas särskilda krav på utformning. Kontrollera därför alltid vad som gäller innan ni ser ut en gravplats. Gravvården måste godkännas av kyrkogårdsförvaltningen innan den sätts upp.

Vem äger gravvården?
Gravvården tillhör gravrättsinnehavaren.

Får jag flytta urnan till en annan plats?
Nej, särskilda skäl krävs. Kyrkorådet tar beslut i ärendet.      

Vilka skötseltjänster kan jag köpa?
Du kan köpa helårsskötsel av gravplatsen där följande ingår: Vårstädning, klippning av gräsyta alternativt ogräsrensning i grusyta, klippning av häck, beskärning av växter inom gravplatsen, ogräsrensning inkl. puts av blommor i gravrabatt, vattning och borttagning av vissna blommor ur vaser, plantering av sommarblommor, granristäckning samt jordförbättring och gödsling. Läs mer om vilka skötseltjänster som kan tillhandahållas genom kyrkogårdsförvaltningen.

När planteras de säsongsbetonade växterna? 
Sommarblommorna börjar planteras 1:a veckan i juni och arbetet skall vara klart före Midsommar. Granriskrans och granristäckare läggs ut till Allhelgonahelgen.

Vilka olika typer av gravskick finns?
Partille kyrkogårdsförvaltning erbjuder kistgravplatser, urngravplatser, minneslund, askgravlundar och kistgravlund. Läs mer om val av gravplatser  

Får jag veta var i minneslunden askan från min anhörige är gravsatt?
Nej. Minneslunden är ett anonymt gravskick där man som anhörig inte vet exakt var gravsättningen har skett. Den anhörige får ett minnesblad hemskickat när gravsättning har ägt rum.

Hur gör jag om jag vill återlämna en gravplats?                        Gravrättsinnehavaren kan när som helst lämna tillbaka gravrätten. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen och få en blankett hemskickad där du skriver på att du vill återlämna gravrätten. Detta är kostnadsfritt.
Viktigt är att informera alla berörda om att gravrätten ska återgå. Finns det en gravsten tas den i regel bort av förvaltningen.
Om det inte har gått 25 år sedan senaste gravsättningen kommer kyrkogårdsförvaltningen att sköta graven på enklaste sätt och därefter kan gravplatsen upplåtas på nytt. Läs mer om gravrätten