Trivselregler

• En kyrkogård inbjuder till eftertanke, minnen och meditation. Vänligen respektera detta.

• Vissna blommor, kransar mm. ska läggas på avsedda platser. Blomsterbehållare som lätt går sönder får inte sättas ut på gravarna. Spadar, handkrattor och vaser mm får inte läggas vid gravvården.

• Gravrättsinnehavare ska vårda gravplatsen och har även ansvar för att gravvården är uppriktad och säkert förankrad. Växter som når en maxhöjd av 80 cm och inte inkräktar på andras gravplatser får planteras.

• Motortrafik, se gällande skyltar.

• Kopplad hund är välkommen vid besök på våra kyrko- och griftegårdar. Du har ansvar att hålla rent efter din hund. Kommunens ordningsregler