Eget ansvar som anhörig

Vad behöver du ordna med i samband med begravning, som inte ingår i begravnings- eller kyrkoavgiften?

Förutom de tjänster som finansieras med begravningsavgiften tillkommer i de flesta fall ett antal utgifter som de anhöriga själva råder över. Dessa kostnader varierar från fall till fall.

DÖDSBOET ELLER ANHÖRIGA BEKOSTAr:

• Kista och svepning
• Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman (begravningsverksamheten i Partille pastorat) för förvaring och visning av stoftet.
• Annonsering
• Kistdekoration
• Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet.
• Minnesstund
• Urna
• Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
• Skötsel av gravplats

CHECKLISTA FÖR ANHÖRIGA

Detta kan anhöriga eller andra närstående själva göra i samband med begravningen:

• Transportera den avlidne från sjukhuset till bisättningslokal och vidare transport till huvudmannens lokal för förvaring och visning.
• Förvara avliden i hemmet i väntan på kistläggning/avskedsceremoni/ gravsättning.
• Välja eller tillverka kista och urna.
• Ordna med svepdräkt och kistläggning.
• Lägga mindre saker eller brev i kistan (tala först med huvudmannen).
• Välja kyrka, kapell eller annan lokal för begravningsgudstjänst eller annan avskedsceremoni.
• Formulera dödsannons.
• Utforma begravningsceremoni (oftast tillsammans med präst eller annan begravningsförrättare).
• Ordna med minnesstund.
• Dekorera kista och lokal för avskedsceremoni.
• Närvara vid kremering.
• Sänka urna.
• Strö aska på annan plats än begravningsplats (efter tillstånd från Länsstyrelsen).
• Välja eller tillverka gravsten eller annan gravanordning.
• Utsmycka gravplatsen.

DETTA FÅR ANHÖRIGA ELLER ANDRA NÄRSTÅENDE INTE GÖRA:

• Förvara (behålla) aska i hemmet (istället för att gravsätta).
• Dela aska (särskilda skäl för undantag finns).
• Öppna grav på allmän begravningsplats.
• Låta gravsätta utan gravsättningsintyg från Skatteverket.
• Låta gravsätta utan tillstånd från gravrättsinnehavaren.
• Gräva ner eller strö aska i minneslund.
• Strö eller gräva ner aska på annan plats än begravningsplats utan tillstånd från länsstyrelsen.
• Låta flytta gravsatt stoft eller aska (särskilda skäl för undantag finns).

Källor:
Kyrkoordningen
Begravningslagen 1990:1144
Om begravning, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 2:a upplaga

Kontakt:
Kyrkogårdsexpeditionen  031-340 42 10, tar emot beställning av gravsättning vid samtliga begravningsplatser i Partille kommun.
Församlingsexpeditionen, 031-340 42 30, tar emot bokning av begravning i Kvastekulla kapell och Partilles, Furulunds och Sävedalens församlingars kyrkor.