Foto: Maria Lokrantz

Våra kyrkor och kapell

Plats för sorg och glädje, för sång & musik, för små & stora. Närhet till varandra och Gud.

Ombyggnation i Sävedalens kyrka

Under perioden april-december 2024 utförs arbeten i kyrkorummet som gör att kyrkan stängs temporärt.

Kyrkor i Göteborgs stift

Är du intresserad av kyrkor i stiftet?