Till minne

En plats för att minnas en älskad. En minnessten på Kvastekulla griftegård.

Allt fler gravplatser återlämnas då anhöriga inte längre kan eller orkar sköta om den. Att gravstenen då plockas bort och namnet på den/de avlidna då försvinner från gravplatsen kan kännas tungt och sorgesamt.

I kistgravlunden på Kvastekulla griftegård finns möjlighet att fästa namnskylt vid en minnessten. Anhöriga kan beställa en namnplakett som sätts upp här, och så fortsatt få en plats att gå till.

Minnesstenen är en liggande stenplatta med text ”Till minne” överst, och längst ner texten ”som vilar på annan plats”.  

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen för mer information.