Foto: Joakim Agartsson

Så här jobbar vi

Kyrkogårdens arbetsår

Januari-Mars
• Snöröjning och grusning vid behov.
• Faktura på årsskötsel skickas ut i början av februari.
• Utbildning och kurser.
• Service och underhåll på maskiner, utrustning och parkbänkar.
• Skogsröjning.

April-Maj
• Vårstädning på kyrkogårdarna. Granris mm plockas bort från de gravar som har skötselavtal (detta för att undvika att personliga/värdefulla dekorationer slängs bort).
• Skötsel av gräs- och grusytor. Grundskötsel utförs.
   Vattenkannor, verktyg och parkbänkar ställs ut.
• Nästkommande års prislista på servicearbeten fastställes.

Juni-September
• Under juni månad planteras sommarblommorna, och är klart till midsommarafton.
• Grundskötsel utförs.
• Skötsel av gräs- och grusytor.

September-November
• Sommarblommorna tas bort.
• Skötsel av gräs- och grusytor.
• Granris och beställda vinterkransar läggs ut till Allhelgonahelgen.
• Lövuppsamling.

December
• Snöröjning och grusning vid behov.
• Skötsel och underhåll av maskiner och utrustning påbörjas.