Ask- eller kistgravlund

Askgravlund finns på Kvastekulla griftegård, Jonsereds Griftegård och Partille södras griftegård. Kistgravlund finns på Kvastekulla griftegård.

• Ask- eller kistgravlund är en gemensam gravplats utan gravrätt. Kistan eller urnan gravsätts på en gemensam gravplats där anhöriga är välkomna att vara med vid gravsättningen.

• Den enskilda graven märks inte ut, men kyrkogårdsförvaltningen sätter upp en namnskylt med födelse- och dödsår på en gemensam plats i anslutning till ask-/kistgravlunden. Namnskylten sitter uppe i 25 år och tas därefter bort. Kostnaden för namnskylten debiteras dödsboet.

• Kist- och askgravlunden har en gemensam, anvisad plats för levande snittblommor och gravljus (lyktor). Det är inte tillåtet att plantera växter. 
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av gravlunden och denna skötsel kostar inte något.