Gravplatser för andra trossamfund

För mer information om gravplatser för andra trossamfund, kontakta expeditionen.

Kyrkogårdsförvaltningens exp:
mån-fre 9-12 │031-340 42 10
partille.kyrkogard@svenskakyrkan.se