Kist- eller urngravplats

Detta gravskick finns på Kvastekulla griftegård, Jonsereds griftegård och Partille södras griftegård.

• Kist- eller urngravplats är en gravplats för en eller flera kistor/urnor med gravrätt och med möjlighet till att sätta upp en egen gravsten efter kyrkogårdsförvaltningens föreskrifter.
I en kistgrav kan även urnor gravsättas men då omöjliggörs ytterligare kistgravsättningar. Den individuella graven för kista eller urna ger de efterlevande möjlighet att vara med vid gravsättningen.

• För denna typ av gravskick gäller gravrätt på 25 år, därefter kan gravrätten förlängas med 15 år i taget mot en kostnad.
Det är gravrättsinnehavaren som får avgöra vem som får begravas i graven, bestämma om gravsten och utsmyckning samt förnya gravrätten, överlåta eller återlämna gravplatsen. Gravrättsinnehavaren har skyldighet att hålla graven i gott skick och följa kyrkogårdsförvaltningens föreskrifter.

• Gravplatsen får smyckas med växter, blommor och ljus. 
Gravrättsinnehavaren kan teckna ett gravskötselavtal som innebär att man mot en avgift lämnar över gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen.