Gravskötsel • granris

Vid städning av Partilles kyrko- och griftegårdar plockar vi endast bort granris på de gravar som har ett skötselavtal.

Detta för att undvika att vi slänger personliga/värdefulla dekorationer från gravar där vi inte har någon skötsel.

Önskar Du hjälp med årlig skötsel av en gravplats?
Kontakta oss för mer information:

Kontakt - Kyrkogård

Välkommen till Kyrkogårdsförvaltningens expedition. Vi svarar på frågor om gravar, gravskötsel och griftegårdar i Partille.