Påven bild 8
Foto: Mikael Ringlander

Bilder från reformationsmötet i Lund

Nyhet Publicerad

med deltagande av bl.a. påven Franciskus

Together in Hope gick av stapeln på Malmö arena måndag 31 oktober 2016 i närvaro av bland annat påve Franciskus, Lutherska världsförbundets ordförande Munib Younan och generalsekreterare Martin Junge och många fler.

Det historiska mötet i Lund och Malmö är frukten av 50 års ekumenisk dialog mellan lutheraner och katoliker. En milstolpe i den dialogen är dokumentet "Från konflikt till gemenskap" från 2013.

Påven bild 8
Foto: Mikael Ringlander
Påven bild 8
Foto: Mikael Ringlander
Påven bild 8
Foto: Mikael Ringlander
Påven bild 8
Foto: Mikael Ringlander
Påven bild 8
Foto: Mikael Ringlander
Påven bild 8
Foto: Mikael Ringlander
Påven bild 8
Foto: Mikael Ringlander