Ikon Erland Forsberg
Foto: Mikael Ringlander

Ikoner och hädelse - om Kristus i konsten. Föredragsserie om ikoner i Göteborgs Domkyrka

Nyhet Publicerad

Välkomna att lyssna på intressanta föredrag söndagar kl. 15.00 i oktober 2016 samtidigt som utställningen Fönster mot himlen, en utställning om ikonmålare Erland Forsberg, pågår.

9 oktober Ola Sigurdson
Ikoner och hädelse - teologi om bild

Ola Sigurdson, svensk teolog född 1966. Teologie doktor 1996 på en avhandling om Karl Barth. Docent i systematisk teologi 1998. Utnämndes 2008 till professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

16 oktober Owe Wikström
Att se och bli sedd - om ikonens hemlighet

Owe Wikström, född 1945 i Överluleå, är en svensk teolog, författare, psykoterapeut och präst. Åren 1984–2012 var han professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet.

23 oktober Erland Forsberg
Ikonen - att öppna sitt inre rum

Erland Forsberg är född i och prästvigd i Borgå Stift, Finland. Han är fil kand i konstvetenskap och har gått i lära hos den finske ikonmålaren Robert de Caluwé.

30 oktober Marie Fahlén
Kristusbilden - tradition och utmaning

Universitetslektor, FD i religionsvetenskap; FM i konst- och bildvetenskap. Disputerade 2010 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Jesusbilden i samtiden. Ungdomars receptioner av nio samtida Kristusbilder.

Fönster mot himlen
Erland Forsberg är finlandssvensk, präst och sedan många år ikonmålare på heltid. Fotografen Mikael Ringlander har följt vägen från planka till färdig ikon. Ett arbete som sker i många steg och med stort tålamod. Ett fel och månaders arbete är förspillt. Erland Forsberg säger om ikoner:
– En bra ikon skall man kunna se på i en halvtimme varje dag. En slitstyrka som få bilder äger. Ansiktet i en ikon kan vara undanglidande, men också intensivt närvarande. Ändå är det bortom bilden i gränslandet mellan det yttre skådandet och den inre bilden, som vi kan ana mysteriet.

Texterna om hur en ikon blir till finns på både på svenska och finska.