Film som verktyg

Nyhet Publicerad

– en kursdag för församlingsmedarbetare och skolpersonal

Tanken med dagen är att inspirera och att ge verktyg till att jobba med
film kopplat till livsfrågor i skola och församling. Du möter
intressanta föreläsare och deltagare som arbetar eller vill arbeta med
film i sitt pedagogiska arbete kring livsfrågor.

Läs mer om Film som verktyg.